OREGON STATE ENGINEERING FALL 2019

FALL 2019

The Magazine of the Oregon state University Alumni Association

หมายเหตุ หนังสือเล่มนี้ ห้องสมุดจะจัดเก็บไม่เกิน 1 เดือน หลังจากนั้น จะดำเนินการบริจาคให้ กระทรวงศึกษาธิการ นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ทั้งนี้หากท่านสนใจ โปรดติดต่อต้นสังกัดหน่วยงานผลิตหนังสือหรือวารสารเล่มนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *